Els moviments de la Terra

A tercer treballem els moviments de la Terra. Per això hem fet servir una pilota per representar el nostre planeta i una altra pel Sol.