TREBALLEM L'ESQUEMA CORPORAL

Els bombers estan treballant l'esquema corporal, aquesta setmana hem après parts del cos, les hem escrit i penjat al lloc corresponent de dues siluetes de dos companys d'aula.