Racons de llenguatge matemàtic

Durant l'etapa de l'Educació Infantil el llenguatge matemàtic ha d'estar proper a la realitat dels nens i de les nenes, aplicant-lo a situacions de la seva vida quotidiana. Dins i fora de l'aula viuen  i experimenten situacions que ajudaran a entendre conceptes matemàtics.

tangram

Fem composicions amb les figures geomètriques del tangram.

Treballem: els dolors bàsics, formes geomètriques, lateralitat, conceptes espacials.


reglets de cuisenaire

Jopc lliure amb les reglets numèrics.

Treballem:els colors, mesura, ordenació, classificació.


mèmori

Fem parelles amb les imatges del mèmori.

Treballem: observació, semblances i diferències, vocabulari, expressió oral.