mestres de l'escola


P3 i P4

Neus Figueres/ Mònica Ganduxé

P5

Jessica Martil

1r i 2n

Eduard Serrano

3r i 4rt

Judit Oliván

5è.

Rosa Silva

6è.

Mireia Abelló

Equip directiu

Betlem Solé i Eduard Serrano


mestres especialistes


Educació Física

Clara Renard

Música

Silvia Roldan

Anglès

Noèlia Clivillé

Pedagogia terapèutica.

Ernest Roigé

Religió

Elisabet Domènech

altres professionals


Assessora LIC, Llengua i Interculturalitat: Remei Domènech

 

Equip d'Assessorament Psicopedagògic:

  • Psicopedagoga de l'EAP: Mª Dolors Vallduví
  • Treballadora social de l'EAP: Mercè Tartera

Administrativa del PAS (Personal d'Administració i Serveis): Judit Cubells

 

Personal de neteja: Montse García

 

Personal de menjador:

  • Monitores de menjador: Anna Rosa Valero, Anna Maria Juncosa i Marta Roca.
  • Cuinera: Mª Teresa Josa

 

 Monitora de transport: Mª Carme Gomis